Instagram jenniferssynpalivetInstagram jenniferssynpalivetInstagram jenniferssynpalivetInstagram jenniferssynpalivet

ADHD: Diagnos hos tonåringar

I många år trodde läkare att barn växte ifrån ADHD-symtomen när de kom upp i tonåren. Det har dock visat sig att detta inte alltid är fallet.
I själva verket har cirka 70 % av barnen med ADHD fortsatta problem med impulsivitet, problemlösning, beslutsfattande och ouppmärksamhet under tonåren.

I tonåren ändras kännetecknen på ADHD och vissa symtom blir mindre märkbara. Även om symtom som hyperaktivitet, ouppmärksamhet och bristande impulskontroll tenderar att minska, förblir impulsivitet ett stort problem för många unga människor med ADHD under tonåren. Detta kan orsaka svårigheter i skolan eller på jobbet, i familjen och i sociala relationer, och det kan i värsta fall leda till olyckor, låg självkänsla, drog- och alkoholmissbruk eller kriminalitet. Att hantera frågor som rör identitet, accepterande i kamratgruppen och fysisk utveckling kan innebära ytterligare anledning till stress

Min fina Casper har diagnosen ADHD och "fick på papper" i början av 2015.. Jag har dock vetat sedan har var cirka 2 år gammal att han inte var som alla andra barn (absolut inget illa menat).

Jag har under de senaste åren varit väldigt insatt i det här med ADHD hos barn, och nu börjar jag även bli mer och mer insatt när det kommer till ungdomar..

Jag kan med handen på hjärtat erkänna att det har varit jobbiga och frustrerande stunder under Caspers uppväxt, men de åren har varit en piss i mississippi om man jämför nu, när han är 14 år gammal. Hans tonår är så mycket mer intensiv än hos en "vanlig" tonåring. Varje dag är verkligen kamp här hemma, men han kämpar på och jag kämpar på!

Tillsammans är vi starka och vi kommer ta oss genom de kämpiga tonåren tillsammans, med skratt och tårar!


När bör diagnos ställas?

Eftersom ADHD inte kan konstateras med hjälp av ett enkelt blodprov eller en kroppsundersökning, bör diagnos ställas först när symtomen kvarstått under en längre tid och påverkar tonåringens förmåga att fungera.

En specialist med erfarenhet av ADHD bör medverka vid bedömningen av symtomen för att ställa en diagnos och besluta om behandling är nödvändig. Specialisten kan även begära en neuropsykologisk bedömning för att utesluta inlärningssvårigheter eller andra sjukdomar.

Är det skillnad på pojkar och flickor?

Hos flickor och kvinnor kan ADHD vara ett dolt funktionshinder p g a hur symtomen yttrar sig. Tonårsflickor med ADHD identifieras och diagnostiseras ofta inte förrän deras utmaningar i skolan blivit kroniska och problematiska. Därför lider många flickor och kvinnor i tysthet. Med tanke på de allvarliga konsekvenser ADHD kan leda till i ungdomen och i vuxen ålder, är behovet stort av en ökad medvetenhet om detta funktionshinder hos tonårsflickor. Det finns studier som visar på vilket sätt flickor med ADHD möter andra problem än pojkar i samma situation,

Behandling:

För att en behandling av ADHD ska vara framgångsrik så krävs ett samarbete, mellan patienten, den omedelbara familjen, vården, skolan och den eventuella arbetsplatsen. Den konkreta behandlingen bygger även den på samverkan – mellan beteendeterapi, förändringar i hem- och skolmiljö och medicin.

4 snabbfakta om ADHD-behandling

 1. För närvarande finns det ingen bot mot ADHD, många symtomlindrande behandlingar kan dock hjälpa till att hantera ADHD-symtomen.
 2. En omfattande behandlingsplan med bland annat sociala, utbildningsrelaterade, psykologiska och medicinska åtgärder är det bästa angreppssättet för att behandla ADHD.
 3. Att behandla ADHD kräver nära samarbete mellan familj och sjukvårdspersonal.
 4. Medicinsk behandling av ADHD rekommenderas som ett komplement då övriga stödåtgärder inte anses vara tillräckliga.

Tonåringar med ADHD kan tendera att förneka sitt tillstånd och vägra ta läkemedel i skolan, eftersom de inte vill vara annorlunda jämfört med sina klasskamrater. Samtidigt kan tonåren vara en spännande tid, när man blir äldre och mer oberoende. För ungdomar med ADHD, som är 16 år eller äldre, kan det vara till god hjälp att lära sig sätta upp mål och förstå innebörden av att tänka över sina beslut. För att uppnå detta är det viktigt att de även lär sig förstå att symtomhanteringen är en viktig del när det gäller att utveckla levnadsfärdigheter och att hantera dagliga situationer.

Beteenden som kan vara indikationer på ADHD hos ungdomar är att de:

 • är allmänt slarviga i skolan och i hemmet
 • är konsekvent sena med uppgifter
 • konstant glömmer saker som läxor
 • är lättdistraherade med ett kort uppmärksamhetsspann
 • ofta kommer för sent till skolan
 • gör allting som har en deadline först i allra sista minuten
 • kommer med många ursäkter för saker som inte blir gjorda
 • ger intryck av att inte lyssna vid tilltal.

Tips till dig som tonåring:

Precis som barn med ADHD, behöver tonåringar med ADHD-symtom en strukturerad tillvaro och möjlighet att söka stöd hos familj, vänner och lärare när de behöver hjälp att hantera problem och negativa känslor.

Till tonåringen:

När ditt arbete är jättebra, men ditt uppförande håller på att förändras, behöver du få hjälp av en vän eller lärare som kan få dig att inse var problemet ligger. Du är någon som ofta hittar lösningar på problem på ett fullständigt unikt sätt, och du bör uppmuntras och berömmas för det.

För att kunna koncentrera dig och minimera störande moment:

 • sitt långt bort från fönster, värmeelement och annat som drar till sig uppmärksamheten
 • sitt nära tavlan och framför de andra eleverna.
Gör ditt bästa för att samarbeta med någon genom att försöka:
 • hitta studiekamrater som verkar klara sig bra i klassen
 • få hjälp av föräldrar och lärare.
Hjälp dina lärare att förstå dig och din ADHD bättre genom att berätta hur:
 • rörelse ibland gör det lättare för dig att vara uppmärksam
 • du reagerar bättre på snälla ord och vänlighet än på skrik och ilska
 • skrikande kan få dig att bli frånvarande och att du inte kan hjälpa det
 • stress kan få dig att bli ännu mer frånvarande.
Om du känner dig utanför, vänd potentiellt negativa saker till positiva handlingar, genom att:
 • ägna dig åt träning, läsning, hobbyer, hantverk eller andra intressen som du är duktig på
 • undvika bråk och undvika att vara hänsynslös
 • undvika att använda droger eller alkohol.

Källa: levamedadhd

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-


Är du 18+ oh kvinna och inte redan är med i

FEMALE POWER!?!

Då tycker jag att du ska joina oss på Facebook nu!

En grupp med trygghet, respekt, gemenskap och massor av goa skratt!


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Gillar

Kommentarer

Lisa,
Vilket bra inlägg. Fick lära mig mycket nytt. Jättebra att du tar upp sånt här så omgivningen kan få en bättre inblick och på så sätt ha mer förståelse. Tycker du är otroligt stark kram
familjenkaotisk.blogg.se
Jasmine,
Ett så viktigt ämne du berör i detta inlägg! Tack för att du delar med dig.

Svar: Tack för dina ord.

Kram
rosanatt.blogg.se